Menu
Menu
Winkelmandje

Deze website maakt gebruik van Cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer over Cookies...

Garantie

Garantie

Garantie

Garantie

Garantiebepalingen:

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

 

Hierbij hanteert Vechtsportproducten de garantiebepalingen van de producent en/of leverancier van de producten. Bij een eventuele fabrieksfout van een artikel, dient u contact op te nemen met info@vechtsportproducten.nl Wij zullen dan in overleg met u en de leverancier bepalen op welke wijze het beste aan uw verzoek kan worden voldaan. Indien voor het uitvoeren van de garantie het opsturen van het product noodzakelijk is, geldt de procedure voor het retourneren van producten. U dient het artikel af te geven of gefrankeerd en goed verpakt op te sturen. Ongefrankeerde pakketten worden altijd geweigerd. Eventuele beschadigingen, ontstaan door transport, zijn voor risico van de klant. Daar waar dit is aangegeven is, vindt reparatie plaats op uw locatie.

Hieronder vindt u de garantietermijnen en bepalingen per leverancier:

 

1. Meijers Fit & Gezond

Garantie en Reparatie
Wanneer artikelen voor reparatie worden aangeboden, en blijkt dat de eventuele reparatie niet onder de garantie valt, kunnen onderzoekskosten berekend worden (€ 30,00). Wanneer reparaties niet onder de garantie vallen, ontvangt u een offerte voor de reparatie. Wanneer u akkoord gaat met de offerte voor de reparatie, wordt het artikel gerepareerd. Wanneer u niet akkoord gaat met de reparatie, dient u eerst de onderzoekskosten te betalen voor het artikel geretourneerd wordt.

 

2. NRG fitness systems geeft vanaf de aankoopdatum van uw Finnlo, Hammer, BH, Nautilus, Bowflex Toorx, RDX Sports, Body Solid trainingstoestel/apparaten de volgende garantie.

 • 3 jaar garantie op alle onderdelen van het merk Finnlo.
 • 3 jaar garantie op alle onderdelen van het merk Nautilus.
 • 2 jaar garantie op alle onderdelen van het merk Hammer.
 • 2 jaar garantie op alle onderdelen van het merk BH.
 • 2 jaar garantie op alle onderdelen van Toorx
 • 2 jaar garantie op alle onderdelen van Body Solid
 • 2 jaar garantie op onderdelen van RDX Sports
 • 2 jaar garantie op alle onderdelen van het merk Bowflex.(100320 Bowflex 1090i Select Tech 40.8 kg pair 3 jaar)
 • 2 jaar garantie op herstelkosten

 

NRG

Wat zijn herstelkosten:

 • Alle kosten die gemaakt worden om een garantie reparatie uit te voeren, zoals voorrijkosten, arbeid en onderdelen
 • Naar ons goeddunken reparatie, vervanging of vervanging van
  beschadigde losse onderdelen
 • Reserveonderdelen die bij de opbouw van het toestel zelf aangebracht moeten worden, dienen door de garantienemer zelf vervangen te worden en maken geen deel uit van het herstel
 • Na afloop van de garantieperiode van twee jaar geldt dat de voorrijkosten en arbeid volledig voor rekening komen voor de gebruiker
 • Garantie bij semiprofessioneel, professioneel en commercieel gebruik bestaat alleen bij de modellen die in de verkoopfolder als zodanig zijn gekenmerkt
 • De voorwaarden die daarvoor gelden, staan aldaar apart vermeld
 • De geldige verkoopfolder is de folder die actueel was op het moment van aanschaf

Condities en voorwaarden

De fitnessapparatuur is altijd in het bezit geweest van de originele koper en het originele aankoopbewijs kan worden overlegd.
De apparatuur is niet onderhevig geweest aan ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, slecht onderhoud, niet geautoriseerde reparaties en niet vakkundige demontage en montage bij bv. verhuis.

Normale slijtage door gebruikt valt niet onder de garantie. Claims moeten worden ingediend binnen de duur van de omschreven garantie periode.

Kassabon en serienummer

Om u onze service binnen de garantie te kunnen aanbieden, hebben wij een kopie nodig van uw originele kassabon met datum van aanschaf.
Zorg er voor dat u in geval van garantie een kwitantie of een factuur van uw dealer/warenhuis kunt tonen.
ZONDER DIT AANKOOPBEWIJS KAN EN ZAL GEEN GARANTIE WORDEN VERLEEND.

Foutmeldingen

Uw trainingstoestel is zodanig ontwikkeld, dat het een kwalitatief hoogwaardige training op lange duur mogelijk maakt. 
Indien er toch problemen mochten optreden, lees dan a.u.b. eerst de gebruiksaanwijzing. Vaak vindt U daar al een oplossing.
Als u verdergaande problemen wilt oplossen, neem dan contact op met uw dealer/vakhandel. Om ons de kans te geven het probleem zo snel mogelijk voor u op te lossen, verzoeken wij u de fout zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Uw dealer/vakhandel kan tevens een beroep doen op onze service dienst.

Kassabon en serienummer

Om uw model/versie feilloos te kunnen identificeren hebben wij in servicegevallen het serienummer van het toestel nodig. Dit nummer is ook nodig voor de
kwaliteitscontrole. 
Het serienummer staat meestal op een kleine sticker op het frame gedeelte. In uw bijgeleverde handleiding staat de plaats van deze sticker vermeldt.
Zorg dat u het serienummer al bij de hand heeft als u service vraagt.
Als u het serienummer niet op uw trainingstoestel kunt vinden, zal uw vakhandel/dealer u met extra informatie graag terzijde staan.

Garantie service

Indien er een fout optreedt in uw trainingstoestel, neem dan EERST contact op met uw vakhandel. Zij zullen allereerst samen met u proberen, het probleem op te lossen.
Als dit niet mocht lukken, bieden wij nog individuele servicemogelijkheden, die u ook kunt bespreken met uw vakhandel.

Garantievoorwaarden

Vanaf wanneer en in welke omvang geldt de garantie?
Deze garantie geldt vanaf de aanschafdatum door de consument voor alle nieuw gekochte producten, die gekocht worden bij bevoegde verkooppartners van NRG fitness systems. 

 

In geval van reeds gebruikte showroomexemplaren geldt de garantie vanaf de aanschafdatum door de koper (dealer). Deze garantie geldt onder voorbehoud van andere overeenkomsten tussen de consument en diens verkoper (vakhandel).
Wij geven garantie op de afwezigheid van gebreken van onze, via de vakhandel/warenhuizen aangeschafte producten.
Deze garantie geldt niet voor verbruiksmaterialen als bijv. batterijen of schade, die het gevolg is van moedwillig ondoelmatig gebruik, normale slijtage, verkeerde installatie, overmacht, reparatie of aangebrachte veranderingen door technici die niet erkend zijn door NRG fitness systems.

Wie kan aanspraak maken op garantie en waar wordt deze gegeven.

NRG fitness systems sluit geen koopcontract met de consument. Wij bieden u wel de mogelijkheid aan om niet alleen via uw dealer/vakhandel, maar ook via onze website uw service aan te vragen. Uw aanspraken als koper (consument) jegens uw verkoper (vakhandel) blijven natuurlijk onaangetast, voor zover u geen andere overeenkomsten heeft afgesloten met de uw verkoper (vakhandel).

 

In geval van een reparatie, een retourtransport of een vervanging, is het doorgaans niet nodig, dat u uw trainingstoestel allereerst naar de vakhandel moet brengen. 
Indien door ons noodzakelijke transporten geregeld worden, moet het defecte toestel gedemonteerd en klaargezet worden en moet het gerepareerde of reservetoestel in ontvangst worden genomen en geplaatst worden. Deze service valt niet onder de door ons gegeven garantie. Afspraken die u met uw dealer gemaakt heeft, alsook diens aanspraken als koper jegens ons blijven in dat geval onaangetast.
Wij streven er altijd naar, garantieprestaties voor u zo ongecompliceerd mogelijk te verrichten en wel zo veel mogelijk op de plaats waar het toestel staat opgesteld. Als dit niet mogelijk mocht zijn, leveren wij de prestaties in geval van twijfel op de plaats van vestiging van uw dealer. Het geven van garantie is beperkt tot het desbetreffende land, waar u uw trainingstoestel heeft aangeschaft.

 

Aanspraak op garantie en vrijwaring buiten Nederland en België is altijd uitgesloten.

Service buiten de garantie

Ook in geval van een gebrek aan uw trainingstoestel na afloop van de garantie of in gevallen, waarin de vrijwaring niet geldt, bijv. normale slijtage staan uw dealer en wij altijd voor u klaar om problemen voor u op te lossen. 
Wij doen u graag een aanbod om uw probleem snel en voordelig voor u op te lossen. 

Communicatie

Een groot aantal mogelijke problemen wordt reeds opgelost na een gesprek met uw dealer of met ons.
Wij weten, hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde oplossing van een probleem voor u als gebruiker van het trainingstoestel is, zodat u zonder al te lange onderbrekingen met veel plezier kunt trainen. Daarom ondersteunen wij de vakhandel/warenhuizen door middel van maatregelen voor het snel en effectief verhelpen van fouten en staan wij ook graag persoonlijk voor u klaar:

Garantie Body-Solid trainingstoestellen

NRG fitness systems geeft vanaf de aankoopdatum van uw Body-Solid trainingstoestel de volgende garantie.

 • Garantieperiode

Het product, waarop dit van toepassing is, valt onder volledige garantie gedurende TWEE (2) JAAR vanaf de datum op de kassa of aankoop bon van het product. Voor eventuele garantie reparaties is overlegging van deze documenten vereist.

 

Garantie op onderdelen bij thuisgebruik: levenslang voor Body-Solid en twee jaar op Powerline. Standaard slijtage uitgesloten.

 

Garantie bij professioneel gebruik toestellen uit de PRODUAL en PROCLUBLINE (II) serie:

- Frames, gewichten en geleiders levenslange garantie

- Katrollen en lagers 2 jaar garantie

- Kabels, bescherming, attachments en alle andere componenten 1 jaar garantie

 • Condities en voorwaarden

De fitnessapparatuur is nieuw door de verkoper aan koper geleverd en de vanaf aankoop altijd in het bezit geweest van de originele koper, waarbij het originele aankoopbewijs kan worden overlegd.

 

De apparatuur is niet onderhevig geweest aan ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, slecht onderhoud, niet geautoriseerde reparaties en onvakkundige demontage en montage bij bv. verhuis.

 

Normale slijtage door gebruikt valt niet onder de garantie.

 

Claims moeten ingediend worden direct en binnen de duur van de omschreven garantie periode.

 • Dekking van de garantie

Reparatie of vervanging van het product zal, indien van toepassing, binnen een redelijke termijn en zonder nadelige gevolgen voor de consument, plaatsvinden, rekening houdend met de aard van het product en het nut voor de gebruiker.

 

Uitzondering vormen die gevallen, waarin reparatie of vervanging onredelijk hoge kosten voor de verkoper met zich meebrengen in verhouding tot andere vormen van herstel, wanneer deze geen nadelige gevolgen hebben voor de consument.

 

Reparaties worden voor de consument gratis uitgevoerd, in concept van voorrijkosten, werkloon, transport en materiaalkosten.

 

In het geval van vervanging van het apparaat door een ander, zal de eerdere garantietermijn overgaan op het nieuwe apparaat en zal de consument over minimaal een garantieperiode van 6 maanden beschikken, maar in geen geval zal een nieuwe garantieperiode van 2 jaar ingaan.

 • De garantie dekt niet

Het gebruik van een thuis train apparaat in sportscholen, fysio, bedrijven, etc. of instituten waar dit apparaat niet geschikt voor is.

 

Garantie bij semiprofessioneel, professioneel en commercieel gebruik bestaat alleen bij de modellen die in de geldende verkoopfolder als zodanig zijn gekenmerkt. De voorwaarden die daarvoor gelden, staan aldaar apart vermeld. De geldige verkoopfolder is de folder die actueel was op het moment van aanschaf.

 

Slechte installatie, foutieve montage of het onklaar raken van onderdelen door onjuiste montage (zie het instructieboek waarin aanbevelingen voor montage en gebruik van het apparaat nauwkeurig beschreven staan).

 

Oneigenlijk gebruik van het apparaat (te zware belasting in tijd, gewicht etc.) of problemen die voortvloeien uit een gebrek aan onderhoud (onvoldoende smering etc.) (zie het instructieboek waarin aanbevelingen voor montage en gebruik van het apparaat nauwkeurig beschreven staan).

 

Reparaties uitgevoerd door personeel dat niet door NRG fitness systems is bevoegd of apparaten die zijn geopend of zijn gemanipuleerd zijn door onbevoegden.

 

Afwijkingen van het standaard apparaat, zoals lichte vibraties, geluiden of onklare onderdelen die het functioneren van het apparaat niet beïnvloeden en die niet het gevolg zijn van fabricagefouten.

 

Die onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage zoals: batterijen, veren, lagers, loopbanden en –vlakken, hydraulische systemen, touwen, aandrijfriemen, katrollen, etc. Krassen, brandplekken, deuken, etc. die voortvloeien uit onzorgvuldige behandeling. Schade aan het apparaat veroorzaakt door het transport van het apparaat.

 • Vorm van reclamatie

Het reclamatierecht verjaart, bij het afwezig zijn van een nader contract, na twee jaar vanaf het moment van aflevering van het product.

 

De consument dient elk defect direct na constatering van dit defect te melden.

 

Deze garantie heeft geen effect op andere wettelijke rechten van de consument, overeenkomstig de heersende wet, en is niet verenigbaar met andere acties voortvloeiend uit het herstellen van verborgen gebreken in de verkoopovereenkomst.

 

Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van interpretatie of uitvoering van de onderhavige garantie, vallen onder de van toepassing zijnde nationale wetgeving.

 

Alle geschillen die ontstaan uit hoofde van interpretatie, geldigheid en uitvoering van dit contract, zullen vallen onder de rechtbanken en tribunalen van Nederland.

Service buiten de garantie

Ook in geval van een gebrek aan uw trainingstoestel na afloop van de garantie of in gevallen, waarin de vrijwaring niet geldt, bijv. normale slijtage staan uw dealer en wij altijd voor u klaar om problemen voor u op te lossen.

 

Wij doen u graag een aanbod om uw probleem snel en voordelig voor u op te lossen.

Communicatie

Een groot aantal mogelijke problemen wordt reeds opgelost na een gesprek met uw dealer of met ons.

 

Wij weten, hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde oplossing van een probleem voor u als gebruiker van het trainingstoestel is, zodat u zonder al te lange onderbrekingen met veel plezier kunt trainen. Daarom ondersteunen wij de vakhandel/warenhuizen door middel van maatregelen voor het snel en effectief verhelpen van fouten en staan wij ook graag persoonlijk voor u klaar:

 

Body-Solid Benelux is onderdeel van NRG fitness systems

 

3. Studion

Art. 18. 1. Indien wij in het kader van een transactie garantie verlenen, heeft deze garantie, behoudens nadere schriftelijke omschrijving betrekking op materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Bij vervanging moeten de beschadigde onderdelen c.q. goederen door de wederpartij franco worden teruggezonden, waarna door ons voor vervanging zal worden zorggedragen. Indien goederen ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Onze garantie geldt niet: a. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage en bij normale slijtage.

 

b. Indien wij na overleg met de wederpartij gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren.

c. Indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

 

2. Voor goederen of onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze desbetreffende leverancier aan ons wordt gegeven.

 

3. Onze garantie vervalt, indien het betreft:

a. Fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage.

b. Indien de wederpartij op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten.

c. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, zoals betaalverplichting.

 

4. De kosten van onderzoek naar vermeende gebreken komen ten laste van de wederpartij, indien er geen gebrek aanwezig blijkt te zijn waarvoor garantie is verleend.

 

4. Lifemaxx

Alle Lifemaxx producten worden geproduceerd met onze uiterste zorg en vakmanschap. Mochten er defecten aan uw product optreden, dan zijn de volgende garantiebepalingen van toepassing.

 

De standaard garantietermijn op onze producten is 1 jaar, met de volgende uitzonderingen:

- 3 jaar garantie op alle Lifemaxx PU (polyurethaan) producten (dumbbells, schijven & barbells).

- 6 maanden garantie op alle cable attachments, alle materialen die opgeblazen dienen te worden, alle vinyl gecoate materialen, alle ballen en alle bags.

- 3 maanden garantie op alle elastische materialen, alle touwen, speed ropes en matten.

- Geen garantie op neck support rollen en ankle straps.

 

Als problemen zich voordoen binnen deze periode zullen we uw product vervangen. Zodra u ons op de hoogte stelt van de klacht ontvangen we graag duidelijke foto's van de klacht en kunnen wij u vragen om het product naar ons te retourneren voor eventuele reparatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor defecten die voortvloeien uit verkeerd gebruik van onze producten. Defecten die aan ons voor worden gelegd bekijken en behandelen wij per case.

 

Defecten die buiten de garantie vallen (en tips om de levensduur van uw materialen te verlengen)

- Schade aan producten door verkeerde rekken. Bijvoorbeeld schade aan dumbbells door rekken die niet door Lifemaxx zijn geleverd. De rekken van Lifemaxx hebben geen scherpe randen en bevatten rubberen houders voor de dumbbells. Dit zorgt ervoor      dat uw dumbbells jaren netjes kunnen blijven.

- Schade door het oppompen of 'slammen' van producten die hier niet voor bedoeld zijn. Bijvoorbeeld LMX1250 Medicineballs en LMX1245/LMX1249 Wall Balls zijn niet gemaakt om te 'slammen' en kunnen ook niet opgepompt worden.

- Schade door gooien of 'droppen' van producten die hier niet voor bedoeld zijn. Bijvoorbeeld dumbbells, schijven (m.u.v. bumper plates!) en kettlebells zijn er niet voor gemaakt om te gooien of te 'droppen'.

 

- Onze Crossmaxx® Rigs en Functional Racks moeten in de grond (en eventueel muur) bevestigd worden voor veilig gebruik.

 

5. Muscle Power

Muscle power staat voor deugdelijke producten en leeft de conformiteitseis uit de Nederlandse Wet na. Dat wil zeggen dat je mag verwachten dat een door ons geleverd artikel voldoet aan de redelijkerwijs gewekte verwachtingen. Als dat niet het geval is of wanneer een artikel defect raakt, zullen wij natuurlijk ons best doen om dit op te lossen.

Op alle artikelen geleverd door Muscle Power is de garantietermijn van de fabrikant of leverancier van toepassing. Je kunt de garantietermijn van een specifiek artikel opvragen bij onze klantenservice. Voor zakelijke klanten gelden afwijkende garantievoorwaarden, neem contact met ons op voor de details.

 

Garantiebepaling halterstangen

Voor olympische halterstangen geldt een speciale garantiebepaling. Fabricagefouten, zoals defecte lagers, die bij ontvangst of tijdens de eerste drie maanden van gebruik geconstateerd worden dienen direct gemeld te worden. Buigen is in de meeste situaties uitgesloten van garantie omdat halterstangen bij normaal gebruik en de juiste toepassingen vrijwel nooit permanent kunnen buigen. Normale halterstangen zijn niet bedoeld om herhaaldelijk te laten vallen, omdat de lagers anders los kunnen laten of de halterstang kan buigen. Voor overhead oefeningen mag nooit gebruik worden gemaakt van normale gietijzeren of rubberen halterschijven. Wanneer een halterstang met deze halterschijven zelfs van minimale hoogte valt, zal deze vrijwel altijd permanent buigen.

Laat een halterstang nooit vallen op veiligheidsstangen of noodsteunen, zoals bij squats of racks in een kooi. Ook het terugplaatsen van de halterstang in een rack of op de grond dient voorzichtig gecontroleerd te gebeuren omdat de halterstang reeds door een val van minimale hoogte permanent kan buigen.

Haal naar gebruik altijd alle gewichten van de halterstang af. Halterstangen mogen nooit geladen met gewichten worden weggelegd, ook niet voor slechts een korte tijd of met lichte gewichten.

Halterstangen die door zakelijke klanten of voor professionele toepassingen gebruikt worden, bijvoorbeeld in een sportschool, zijn vatbaarder voor beschadiging en slijtage omdat ze vaker in gebruik zijn. Daarnaast kan onjuist gebruik door leden en cliënten niet worden uitgesloten en niet continu gecontroleerd worden. Halterstangen die frequent gebruikt worden, zullen regelmatig vervangen moeten worden.

Zorg en onderhoud van de Halterstang:

De knurling van de halterstang kan worden schoongemaakt met een nylon borstel om vuil zoals huidresten of magnesiumpoeder te verwijderen. Gebruik hiervoor nooit een staalborstel, aangezien deze coating zou kunnen beschadigen. Met name wanneer tijdens de training magnesiumpoeder wordt gebruikt is het belangrijk om de knurling regelmatig schoon te maken. Het magnesiumpoeder absorbeert namelijk vocht en wanneer dit vochtige magnesiumpoeder in de knurling blijft zitten kan er sneller verkleuring of roestvorming ontstaan. Stangen met een zwarte-oxide afwerking vergen meer onderhoud. De zwart-oxide afwerking is een chemische reactie van het staal en is zeer dun, waardoor de knurling van de halterstang optimaal tot uiting komt. Deze zwart-oxide afwerking heeft echter een lage weerstand tegen corrosie dus wanneer de halterstang niet goed wordt onderhouden zal verkleuring of roestvorming ontstaan. Om het staal te beschermen kan de steel van de halterstang regelmatig behandeld worden met een olie zoals bijv WD-40.

Halterstangen met een chromen, nikkel-fosfor, titanium of zink coating vergen weinig tot geen onderhoud. Deze coatings hebben een hoge weerstand tegen roestvorming en meestal is het alleen nodig om af en toe de knurling schoon te maken of de halterstang af te vegen met wat olie om lichte verkleuringen te voorkomen.

 

Garantietermijn slijtage gevoelige artikelen:

Slijtage gevoelige fitnessartikelen (vervangingsartikelen zoals medicine ball, fitness elastieken, foam rollers, gym ballen, slam ballen en sandbags, Artikelen welke door de wijze van gebruik logischerwijs aan slijtage onderhevig zijn) - 3 maanden

Overige artikelen: 1 jaar

Het product is momenteel niet op voorraad. Voer hieronder uw e-mailadres in en we zullen u informeren zodra het product beschikbaar is.

Naam
Email